• Follow us on
  • rss
Jacek Owczarek

Jacek Owczarek

Improwizacja

Jacek Owczarek – tancerz, choreograf i pedagog tańca. W latach 1994-2003 związany z Teatrem Tańca Alter Witolda Jurewicza w Kaliszu, współpracował z Teatrem Bretoncaffe w Warszawie, wystąpił w spektaklach SLAM.out oraz Taniec śniącego ciała, będącym częścią projektu badawczego Sławomira Krawczyńskiego i Anny Godowskiej dotyczącego pracy z procesem metodą Arnolda Mindella. Był aktorem w Teatrze Nowym w  Łodzi, wziął udział we wspólnym  projekcie Leszka Bzdyla i Piotra Cieplaka i muzyków Pawła Szamburskiego i Patryka Zakrockiego Przed południem, przed  zmierzchem, 

 

Współpracował z wieloma teatrami dramatycznymi, tworzył ruch sceniczny i występował w kilkudziesięciu przedstawieniach teatralnych m.in. w Teatrze Starym w Krakowie, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.. Od kilku lat współpracuje z Konradem Dworakowskim i łódzkim Teatrem Lalki i Aktora Pinokio i reżyserką Darią Kopiec.

 

Od 1996 uczy tańca i kontakt improwizacji na warsztatach ogólnopolskich  i międzynarodowych i kursach instruktorskich, uczył m.in. w Państwowym  Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury w Kaliszu; jest kierownikiem studiów o specjalizacji Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 

Realizował nagradzane spektakle tańca m.in. Trzcina i Po drodze. W lutym 2009 założył przy Akademii grupę Pracownia Fizyczna. Kierunek działań Pracowni wiązał się z poszukiwaniami Jacka Owczarka –  z improwizacją i technikami tańca współczesnego. Jacek Owczarek wypracował metodę pracy nad improwizacją sceniczną badającą zależności i wpływy rozmaitych kanałów zmysłowych (słuch, dotyk, głos) na ruch. a jego praca doktorska dotyczyła sposobów budowania wypowiedzi scenicznej poprzez improwizację w spektaklu Zdarzenia. Stworzył w Pracowni takie spektakle jak: Meandrująca rzeka, a3, Zdarzenia, Re:akcje, Fajdros, Ryzografie. Tańczył w spektaklu Soul Project / PL Davida Zambrano, zrealizowanym przez Pracownię Fizyczną we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi i Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Zamówienia choreograficzne.